THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT

I. Cơ sở vật chất:

1. Diện tích đất trường: 5.915m2

  ( Cụm Trung Tâm: 4.488 m2, , Cụm Tiên Mỹ: 1.427 m2)

2. Phòng học: 10 tổng diện tích: 605 m2( Trong đó: 9 phòng học x 55m2, 1 phòng học tạm 15 m2)

3. Phòng hiệu trưởng: 15m2

4. Phòng phó hiệu trưởng : 10m2

5. Phòng phó hiệu trưởng+kế toán: 55m2

6. Phòng hội họp-truyền thống: 55 m2

7. Phòng y tế: 8 m2

8. Bếp ăn: 110m2( cả 2 cụm)

II. Thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi.

  1. Thiết bị:
  • Máy vi tính để bàn: 9
  • Máy tính xách tay: 5
  • Máy in: 8
  • Phần mềm: 04
  • Đàn Ogan: 02
  • Máy in: 04
    2.Đồ dùng đồ chơi.

2.1: Đồ chơi ngoài trời:

- Bộ đồ chơi liên hoàn: 03 bộ

- Xích đu : 12 cái

- Bập bênh: 06 cái

- Nhà bóng: 02

- Nhà chòi : 02

- Thang leo: 02

2.3: Đồ dùng, đồ chơi trong lớp:

- 10/10 lớp được trang bị các loại đồ dùng bán trú, đồ chơi theo đúng quy định.

Người lập

 

Đoàn Thị Thanh Sương